mediatraining

Een heldere boodschap
Doel van de trainingen is dat deelnemers zelfbewuster en zekerder de media tegemoet treden. Ik leer deelnemers hoe ze een heldere boodschap kunnen formuleren en hoe ze zich in een interviewsituatie aan de vooraf geformuleerde boodschap kunnen houden. Ik maak hierbij gebruik van kernboodschappen. Deelnemers worden in de gelegenheid gesteld om een interview te oefenen voor de camera.

Nieuws maken
Veel organisaties willen pro-actiever zijn, zelf nieuws maken. Maar hoe je doe je dat? Het is voor velen lasting te beoordelen wat ‘nieuws’ is en te bedenken waarin de media geïnteresseerd zijn. In mijn trainingen probeer ik deelnemers meer bewust te maken van de verschillende criteria die bepalen of iets nieuws is en hoe je van je eigen thema’s en onderwerpen nieuws kan maken. In de training leer ik deelnemers met de blik van een journalist kijken.

Een goed netwerk
Goede contacten met de media zijn voor een organisatie van cruciaal belang. Maar hoe bouw je een netwerk op? Wie in een organisatie onderhoudt de contacten? Wat zijn de do’s en wat zijn de don’ts. In een netwerktraining leer ik de deelnemers op een professionele en effectieve manier om te gaan met de media.

Ik heb een trainersopleiding gevolgd bij De Galan School voor Training. Afgelopen jaren heb ik mediatrainingen verzorgd voor onder andere: het Aids Fonds, FNV Bouw, ABVAKABO FNV, FNV Bondgenoten, de Gelderse Milieufederatie, het Nederlandse Rode Kruis en Greenpeace.

Over de precieze inhoud van de training worden vooraf afspraken met de opdrachtgever gemaakt.

COMMUNICATION
FOR
CHANGE